Đắp mặt nạ dưa chuột mấy lần thì có kết quả ?

Dapmatnaduongda.blogspot.com ơi, đắp mặt nạ dưa chuột trong khoảng bao lần thì có kết quả nhỉ?

Trả lời:

Bạn nên đắp mặt nạ thường xuyên thì sẽ có kết quả và khoản 10 ngày thì da bạn sẽ tốt dần lên nhé!


Không có nhận xét nào