Đắp măt nạ dưa chuột thường xuyên có hại cho da không nhỉ ?

Có người nói đắp dưa chuột thường suyên thì rất có hại cho da vậy có đúng không dapmatnaduongda.blogspot.com nhỉ ?

Trả lời:

Đắp mặt nạ dưa chuột thường xuyên là rất tốt bạn nhé không hại gì cả nhưng bạn cần đắp 1 tuần 2 đến 3 lần thôi không nên đắp nhiều.


Không có nhận xét nào