Mặt nạ dựa chuột có tẩy được mụn đầu đen không nhỉ ?

Hi dapmatnaduongda.blogspot.com ,kem mặt nạ dưa chuột có tẩy được mụn đầu đen không nhỉ?

Trả lời:

Mặt nạ chưa chuột chỉ giúp bạn làm đẹp ra và hạn chế mụn đầu đen thôi nhé, muốn tẩy được mụn đầu đen thì cần sử dụng một số loại kem chuyên trị mụn nữa nhé

Không có nhận xét nào